Reden über Krebs ist bei uns möglich - auch auf polnisch!

dla osób chorych na raka i dla ich rodzin

Porady po polsku

Nasza poradnia oferuje porady psycho­on­ko­lo­giczne dla chorych na raka oraz ich bliskich. Dla chorych pochod­zących z Polski przepro­waczamy rozmowy również w języku polskim, bo wiemy, że w tak ciężkich sytuacjach pomoc jest efektyw­niejsza, jeśli można się porozumieć w języku ojczystym. Jeżeli państwo szukają pomocy dla siebie albo dla swoich bliskich i życzą sobie wsparcia prosimy skontaktować się z nami. Przepro­wadzamy porady osobiscie telefo­niczne oraz przez video. Poza rozmowami indywi­du­alnymi oferujemy dla zainte­re­so­wanych rozmowy dla par i rodzin.

Termine

Nach telefo­ni­scher oder schrift­licher Verein­barung.
Beratung vor Ort, per Telefon oder Video möglich.

Hinweise

Beratungs­an­gebot für Erwachsene mit diagnos­ti­zierter Krebs­er­krankung, mit Krebs­ver­dacht, Vorstadien einer Krebs­er­krankung und Präven­tiv­be­ratung. Unsere Kontakt­daten und Sprech­zeiten finden Sie hier

Ort

Beratungs­stelle Dernburg­straße 59, 14057 Berlin, 1. OG, Fahrstuhl, nicht barrierefrei

Weitere Fremd­spra­chige Angebote

Skip to content